HOME

Zaměstnávání cizinců - poradenství pro firmy - více info

Služby pro jednotlivce - více info


19.2.2015

Zaměstnáváte občany EU? Víte, jaké máte jako zaměstnavatel povinnosti vůči Úřadu práce?

Zákon o zaměstnansti nestanovuje žádné omezení, které by občanům EU bránilo vykonávat v ČR práci. Ze zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků však vyplývají povinnosti, které jsou stanoveny v ust. § 87 a § 102 zákona o zaměstnanosti, pouze pro jejich zaměstnavatele. Jedná se o povinnost oznamovací a evidenční. Více info15.9.2014

Zaměstnanecká karta

Od 24. června 2014 uplatňují úřady nový postup při legalizaci pobytu pro cizince přicházejících ze zemí mimo EU, a vydávají nový typ povolení k přechodnému pobytu - tzv. zaměstnaneckou kartu. Více info

...

 
hr expat